VOORKOM
LANGDURIG
ZIEKTEVERZUIM

Zorg dat managers burn-out
symptomen op tijd herkennen

Degene die het dichts bij staan kunnen de grootste impact maken.

De cijfers liegen er niet om *

42% van alle beroepsziekte in 2017 waren overspannen of burn-out gerelateerd.

1 op de 6 werknemers ervaart burn-out klachten, onder jongeren is dat zelfs 1 op de 4.

Een werknemer met een burn-out ligt er gemiddeld 242 dagen uit, terwijl de klachten zo'n 2,5 jaar aanhouden.

De kosten liggen tussen de €200 en €400 per dag en kunnen oplopen tot €100.000 per jaar, per werknemer.

2/3 van de totale kosten liggen al voor de burn-out zelf in de vorm van productiviteitsverlies, verminderde motivatie en achterklap.

Ieder jaar nemen de burn-out klachten toe. In vergelijking met 2014 zijn de klachten met 3% gestegen.

Burn-out Preventie voor Managers

Over de afgelopen jaren hebben we tientallen mensen geholpen die kampten met burn-out klachten. Veelal bleek dat de manager de signalen niet herkende.

Ondanks dat burn-out tegenwoordig zo’n groot risico vormt, is er nog steeds veel onduidelijkheid over.

  • Wat is een burn-out precies?
  • Welke symptomen worden als eerst zichtbaar?
  • Hoe speel je op deze symptomen in?
  • Welke tools kun je inzetten?

Dit is de reden dat we het trainingsprogramma Burn-out Preventie voor Managers hebben ontwikkeld.

vragen

Deze sessie heeft niet alleen mij, maar ook mijn team geholpen. Echt een eye-opener.

MyrtheTeam manager - Tech

Hoe ziet het programma eruit?

Veel stressklachten ontstaan vanuit miscommunicatie, verkeerde verwachtingen en foutieve interpretaties. Wanneer dit zich op blijft stapelen stevent iemand snel af op een beleving van te hoge werkdruk. Hij of zij komt daarmee in een negatieve spiraal waardoor je te veel en te vaak stress gaat ervaren.

De manager, die zelf ook druk is en niet over de juiste kennis

en inzichten beschikt, herkent de signalen te laat en speelt er vervolgens niet effectief op in.

Door managers de juiste context mee te geven kunnen zij de gevarenzones gaan herkennen. Door deze op tijd aan te pakken voorkomen zij onnodige stress en werkdruk, voor het individu en het team.

Het programma

Introducties

Vastleggen leerdoelen, ownership creëren

Wall of Insights

Theoretisch kader en verdieping van de huidige situaties middels een interactieve sessie.

Zelfreflectie

Ervaar wat er gebeurt in je lichaam bij te veel stress, wat voor effect dat heeft op jou en hoe je dit positief kunt beïnvloeden. Gecombineerd met overzicht van de dagelijkse valkuilen.

Lunch

Theoretisch kader

De ervaring terugbrengen naar theoretische modellen en daarmee een persoonlijke road map ontwikkelen.

Teamanalyse

In kaart brengen van het eigen team, de risico’s en mogelijke aanpak(ken).

Break

Coaching skills

Inzichten om sneller vertrouwen te winnen, juiste vragen stellen, belemmerende overtuigingen identificeren, feedback effectief inzetten en ownership overdragen. Vervolgens oefenen op de bij de situatieanalyse gedefinieerde persona(‘s).

Activatie

Deelnemers ontwikkelen een individueel plan, vormen tweetallen voor on-going learning en committeren zich aan hun persoonlijke doel.

Na het programma

  • Duo’s werken samen diverse cases uit.
  • Na 1 en na 3 maand(en) ontvangen de deelnemers een update survey waarbij de grootste ontwikkelingen, uitdagingen en successen worden uitgevraagd. De resultaten worden gedeeld via een dashboard.
  • Optioneel: gezamenlijke terugkommiddag na 4 maanden, waarbij deelnemers elkaar weer ontmoeten en best practices worden gedeeld.
research

Wij zijn er klaar voor,

jij ook?

Voor meer informatie;

Telefoon: +31 85 401 2 444
E-mail: info@TheRechargeCompany.com